Concept
WorkNC จัดเป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน CAM ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบและการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเน้นหนักในการใช้ทำงานแบบอัตโนมัติ ข้อผิดพลาดต่ำและใช้งานง่าย ด้วยหลักการนี้เองจึงช่วยให้พนักงานที่พอมีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องจักร CNC สามารถเรียนรู้และสร้าง toolpaths เพื่อใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ ง่ายต่อการเรียนรู้ ผู้ประกอบการที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างของโปรแกรม toolpaths ในเวลาเพียงไม่กี่วัน รวดเร็วที่จะดำเนินการทำงาน WorkNC สามารถดำเนินการเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ผู้ประกอบการอิสระ คุณสามารถเก็บการตั้งค่าการใช้งานที่ผ่านๆ มาได้และลำดับงาน ผลผลิตที่สูงขึ้น WorkNC เป็นผู้นำโดยตรงนำคุณไปสู่การผลิตแบบคุณภาพมืออาชีพให้สูงขึ้นจากการเขียนโปรแกรมที่เรียบง่ายและความน่าเชื่อถือ ของเครื่องจักรกลและเรียก WorkNC ที่บันทึกไว้ให้กลับมาใช้รูปแบบที่เคยใช้ได้อีกและอีกครั้งในตำแหน่งงานใกล้เคียงโดยไม่คำนึงถึงระดับความสามารถหรือทักษะความชำนาญของผู้ประกอบการ ประหยัดเวลา ด้วยระบบตอบสนองกับระบบวินโดว์และการประมวลผลงานหลากหลาย WorkNC เพื่อให้แน่ใจว่าจะประหยัดเวลาที่สำคัญในการคำนวณ toolpaths ทุกครั้ง คุณภาพระดับโลก เน้นพื้นผิวที่มีคุณภาพสูงของ WorkNC บริการสั่งงานง่ายสำหรับงานเครื่องจักรโดยตรง
Detail ความสามารถพื้นฐาน
การกัดแบบทิศทางเดียว(Lace), ไปกลับ(box), การกินวนเข้าหรือออก(spiral), การกัดแบบกัดทวน และกัดตาม
Auto lead-ins (ramped, vertical, off-part and radial)
การแกัไขทูลพาธที่ได้ และยกเลิกการแก้ไข ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การจัดการการเปลี่ยนเครื่องมือตัด
การสร้าง curve ขอบเขตการกัด (Boundry curve ) ด้วยการสเก็ตช์ หรือสร้างจากขอบของsurface
กำหนดขอบเขตได้ทุกรูปแบบ (on, to, past และ tangent)
การเพิ่มและลบ ชิ้นงาน
การกำหนดระนาบการกัด (Machining plane)
Tipped head machining from views
การกำหนดค่าเผื่อในการกัด
คำนวณ Stepover อัตโนมัติ
การคำนวณแบบ Batch และการเปลี่ยนงานที่คำนวณ
การสร้างไฟล์เอกสารให้โดยอัตโนมัติ และการสั่งพิมพ์
การสร้างแกนในการกัด
การกัดด้วยเทคนิค High speed machining
การรองรับไฟล์จาก CAD
CAD file types
extension
Import
Export
WorkNC CAM
.wnc .crv .ccv
WorkNC CAD
.xdw
IGES
.iges .ige .igs .jama-is
STEP
.stp .step
-
STL
.stl
DWG/DXF
.dwg .dxf
VDA
.vda
-
UNISURF
.uni
-
SPAC
.spa
-
CATIA V4
.dlv .dlv3 .dlv4 .model .mdl .mod .exp
-
CATIA V5
.catpart .CATProduct
-
NX (Unigraphics)
.part .prt
-
Creo Parametric (Pro/ENGINEER)
.prt .xas .asm
-
Parasolid
.x_t .x_b .xmt_txt .xmt_bin
-
CADDS
._pd
-
SolidWorks
.sldprt .sldas
-
● Standard     ○ option
ปลั๊กอิน Software ที่ใช้ร่วมกัน
NCSPEED
Eureka
Pro/ENGINEER
NX
CATIA
Parasolid
อุปกรณ์ที่แนะนำให้ติดตั้งกับ WorkNC
Minimum
Processor
Quad Core Intel® Xeon® E5 (4 Cores) Or Intel® Core™ i7-6500U (4 Cores) (Multicore ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ของ WorkNC)
OS
Windows® 7 Pro 64 Bits (*), Windows® 8.1 Pro 64 Bits (*), Windows® 10 Pro 64 Bits (*), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 - (NT 4, XP และ Vista ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก WorkNC)
Graphics card
Minimum Ram 1GB DDR3, Open/GL 3.3 minimum compatibility(**), Processor Nvidia Quadro recommended
Hard disk
System disk: 500 GB Disk space 7000 rpm SATA 6.0 GB/s | Data disk: เลือกได้ตามความต้องการในการเก็บข้อมูล (Hard Disk SATA)
Screen
19" to 21" Monitor minimum resolution, 1280x1024
RAM
8 GB DDR3 1600Mhz ECC
Dongle connection
1 USB port
Mouse
Optical Mouse wheel with 2 buttons
Software install
CD DVD-ROM drive


Recommended
Processor
Intel Xeon E5 - E7 (6 to 24 Cores) or Intel Core i7-67XX i7-69XX (8 Cores) (Multicore ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ของ WorkNC)
OS
Windows® 7 Pro 64 Bits (*), Windows® 8.1 Pro 64 Bits (*), Windows® 10 Pro 64 Bits (*), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 - (NT 4, XP และ Vista ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก WorkNC)
Graphics card
Ram : 2 Gb DDR5, Open/GL 3.3 minimum compatibility (**), Processor Nvidia Quadro recommended
Hard disk
System Disk : 250 GB SSD 6.0 GB/s | Datat disk: 1 TB Disk space 7000 rpm SATA 6.0 GB/s
Screen
22" to 30" Monitor – Resolution 1920x1080 - 1 or 2 screens
RAM
16 - 32 GB DDR4 2400 MHz ECC
Dongle connection
1 USB port
Mouse
Optical Mouse wheel with 2 buttons
Software install
CD DVD-ROM drive
แหล่งที่มา :https://datadesign.co.th/work-nc/worknc.html